Luentopäiväkirja 2

Viimeisen kymmenen vuoden aikana teknologian tärkeys opettajan työssä on korostunut huimasti. Opettajien tulee osata käyttää erilaisia uusia laitteita ja ohjelmia opetuksen tukena, kuten Essi kirjoittaa blogissaan. Tämän päivän opettajat ovat kuitenkin itse usein eläneet sitä aikaa, jolloin teknologiaa oli käytössä hyvin vähän, eivätkä täten osaa käyttää uusia laitteita ja ohjelmia. Opeopintojaoulussa blogissa todetaan, että lapset ovat diginatiiveja eli he ovat kasvaneet yhdessä teknologian kanssa. Osa oppilaista tuntuu osaavan asiat paremmin kuin opettajansa, kuten Essikin pohtii blogissaan, eikä opettajilla usein riitä kiinnostusta täydennyskoulutuksiin.

Hilkkavayrynen -blogin kirjoittajan mielestä ongelmana teknologian käytössä opetuksessa on juurikin opettajien huono tietotaitotaso. Täyttyykö oppilaiden oikeus opetussuunnitelmassakin määriteltyihin ajanmukaisiin ympäristöihin, mikäli opettajat eivät seuraa aikaansa ja käytä teknologiaa? PUAVO 😉:n kirjoittajan mielestä opettajat saattavat myös pelätä lasten viettävän liikaa aikaa teknologian parissa ja pyrkivät vähentämään tätä aikaa jättämällä teknologian pois opetuksesta. Teknologiahan on kuitenkin tuotettu vain parantaakseen oppimistuloksia ja helpottamaan opettamista, joten mielestäni jokainen lapsi on oikeutettu opetukseen, jossa käytetään ajanmukaista teknologiaa.

Essi, opeopintojaoulussa, ja PUAVO 😉 ottavat kirjoituksissaan huomioon teknologiset kuilut sekä koulujen että valtioiden välillä. Ovatko pienet ja isot koulut eri asemissa toisiinsa nähden? Entä köyhät ja rikkaat valtiot? Vaikuttavatko nämä erot huomattavasti oppimistuloksiin? Teknologian avulla voimme tarjota entistä useampia oppimiskeinoja; Sekä visuaalista, auditiivista että vuorovaikutuksellista (esimerkiksi etäopetus) ym. Myös oppilaiden on tärkeää osata käyttää aikansa teknologiaa. Tulipa oppilas sitten koulusta jossa käytetään paljon teknologiaa, tai koulusta jossa sitä ei juurikaan käytetä, on jokaisella mielestäni yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä elämässä. Yksi teknologia yhteiskunnan suurimpia ongelmia mielestäni on, että teknologiaan luotetaan liikaa. Teknologia ei aina toimi silloin kuin sen pitäisi, eikä siten kuin sen pitäisi. Teknologia ei takaa loistavia oppimistuloksia, vaan oleellista on se, kuinka opettaja välittää tiedot ja taidot teknologian avulla oppilaille. Opettaja toimii ikään kuin kapellimestarina. Opettajienkin tulisi muistaa, ettei koskaan ole myöhäistä oppia uutta, ja löytää itsestään uteliaisuus teknologiaa kohtaan, kuten PUAVO 😉 blogin kirjoittaja oli itsestään löytänyt.

 

Advertisement

Luentopäiväkirja 1

           Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä -kurssin ensimmäisellä luennolla kävimme läpi kurssin sisältöä; Kouulutusteknologi Jari Laru kertoi lyhyesti myös kurssilla käytettävistä sosiaalisista medioista, laitteista ja ohjelmista. Keskustelimme odotuksistamme ja tavoitteistamme kurssilla. Laru esitteli itsensä ja kertoi sekä omasta taustastaan että tieto- ja viestintätekniikan taustoista. Larun mielipide kurssin tarkoituksesta tuli selvästi esille: Pelkät it-laitteet eivät riitä vaan tarvitaan pedagogista suunnittelua ja osaamista. On osattava suunnata katseensa tulevaisuuteen – ‘’Tänään koulunsa aloittava lapsi on työelämässä vielä 2074’’ (HS, Elokuu 2012). Keskustelimme aiemmista kouluistamme ja oppimisen tiloistamme; Mitä laitteita, materiaaleja ja keinoja meidän peruskouluaikanamme käytettiin, ja esille nousi se ainainen ‘’leikataan oravan kuva ja liimataan se kartongille’’. Laru totesi myös oppikirjojen tulevaisuuden olevan avoin; Onko oppikirjoja enää käytössä kun me valmistumme opettajiksi?

’’Suomalainen koulu on kuin lentokone,

missä pitää istua hiljaa paikallaan

ja sulkea kaikki elektroniset laitteet.’’

Toisella luennolla aiheena oli oppiminen ja oppimisteoriat. Pääsimme kokeilemaan Ipadien käyttöä ja Popplet-sovellusta, jonka avulla teimme miellekartat. Kävimme läpi kognitiivisten työkalujen historiaa ja eri aikakausia. Vuosina 1970-1980 koettiin niin sanottu tietotekninen vallankumous, jolloin käyttöön tulivat ensimmäiset henkilökohtaiset koneet. Aiheena oli myös yhteisöllinen oppiminen, eli ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutus. Yhteistyötaitoja mitataan vuoden 2015 PISA-kokeessa. Yleinen oppimiskäsitys on kuitenkin vielä tänä päivänä individualistinen. Teknologian käyttö on sosiaalistunut, mikä näkyy tietysti useissa sosiaalisissa medioissa, kuten esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä.

Kolmannen luennon aiheena oli suunnittelu ja pedagogiset mallit. Kävimme läpi varustesuosituksia kouluissa. Kouluilla tulisi olla wifi, sekä mielellään alakouluissa yksi tietokone kahta oppilasta kohden, yläkouluissa jokaiselle omansa. Mielestäni jokaisella oppilaalla tulisi tarvittaessa olla mahdollisuus käyttää tietokonetta koulussa esimerkiksi tiedonhakuun. Olisi hyvä jos jokaisessa luokassa olisi muutamia tietokoneita tai tabletteja. Luennolla esille nousi myös oppimisen tukemisen tärkeys. Pääsimme jälleen käyttämään tablettia ja sen avulla suunnittelimme tehtävän oppitunnille. Minun ryhmäni teki kasvikansiotehtävän ympäristöopin tunnille. Vierailijana oli Heikki Kontturi Oulun Normaalikoulusta. Hän esitteli Norssin uusittuja tiloja. Pientä jännitystä luennolle lisäsi katosta laskeutuva hämähäkki sekä ovien lukkiutuminen!

             Seuraavalla luennolla meillä oli suora videoyhteys EKO-hankkeen Päivi Luomaan. Keskustelimme etäopetuksesta sekä informaalin ja formaalin oppimisen yhdistämisestä. Muistelimme myös, olivatko omat kokemuksemme oppimisesta yksilöllisiä vai yhteisöllisiä.  Mielestäni on hienoa,  kun esimerkiksi maahanmuuttajille voidaan järjestää oman äidinkielensä opetusta etäopetuksena Internetin välityksellä, ja opettaja voi olla vaikkapa toisella puolen maailmaa. Erään ystäväni lapsi opettelee parhaillaan soittamaan viulua Skypen välityksellä, kun hänen opettajansa on pitkään ulkomailla.

           Viidennellä luennolla vierailijoina olivat Vuokko Kangas Oulun Normaalikoulusta ja Otto Leskinen Metsokankaan koulusta. Vuokko on mukana Norssin Ubigo-hankkeessa ja hän kertoi siitä. Hanke kuulostaa mielenkiintoiselta ja olisi kiva päästä itsekin näkemään Norssin tiloja ja opetusta. Otto Leskinen esitteli Metsokankaan koulua, joka on valittu Microsoftin Partners in Learning ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda kouluille mahdollisuuksia käyttää teknologiaa osana oppimista. Myöskin Metsokankaan koululla on otettu hienosti huomioon ympäristön vaikutus oppimiseen.