Luentopäiväkirja 1

           Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä -kurssin ensimmäisellä luennolla kävimme läpi kurssin sisältöä; Kouulutusteknologi Jari Laru kertoi lyhyesti myös kurssilla käytettävistä sosiaalisista medioista, laitteista ja ohjelmista. Keskustelimme odotuksistamme ja tavoitteistamme kurssilla. Laru esitteli itsensä ja kertoi sekä omasta taustastaan että tieto- ja viestintätekniikan taustoista. Larun mielipide kurssin tarkoituksesta tuli selvästi esille: Pelkät it-laitteet eivät riitä vaan tarvitaan pedagogista suunnittelua ja osaamista. On osattava suunnata katseensa tulevaisuuteen – ‘’Tänään koulunsa aloittava lapsi on työelämässä vielä 2074’’ (HS, Elokuu 2012). Keskustelimme aiemmista kouluistamme ja oppimisen tiloistamme; Mitä laitteita, materiaaleja ja keinoja meidän peruskouluaikanamme käytettiin, ja esille nousi se ainainen ‘’leikataan oravan kuva ja liimataan se kartongille’’. Laru totesi myös oppikirjojen tulevaisuuden olevan avoin; Onko oppikirjoja enää käytössä kun me valmistumme opettajiksi?

’’Suomalainen koulu on kuin lentokone,

missä pitää istua hiljaa paikallaan

ja sulkea kaikki elektroniset laitteet.’’

Toisella luennolla aiheena oli oppiminen ja oppimisteoriat. Pääsimme kokeilemaan Ipadien käyttöä ja Popplet-sovellusta, jonka avulla teimme miellekartat. Kävimme läpi kognitiivisten työkalujen historiaa ja eri aikakausia. Vuosina 1970-1980 koettiin niin sanottu tietotekninen vallankumous, jolloin käyttöön tulivat ensimmäiset henkilökohtaiset koneet. Aiheena oli myös yhteisöllinen oppiminen, eli ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutus. Yhteistyötaitoja mitataan vuoden 2015 PISA-kokeessa. Yleinen oppimiskäsitys on kuitenkin vielä tänä päivänä individualistinen. Teknologian käyttö on sosiaalistunut, mikä näkyy tietysti useissa sosiaalisissa medioissa, kuten esimerkiksi Facebookissa ja Twitterissä.

Kolmannen luennon aiheena oli suunnittelu ja pedagogiset mallit. Kävimme läpi varustesuosituksia kouluissa. Kouluilla tulisi olla wifi, sekä mielellään alakouluissa yksi tietokone kahta oppilasta kohden, yläkouluissa jokaiselle omansa. Mielestäni jokaisella oppilaalla tulisi tarvittaessa olla mahdollisuus käyttää tietokonetta koulussa esimerkiksi tiedonhakuun. Olisi hyvä jos jokaisessa luokassa olisi muutamia tietokoneita tai tabletteja. Luennolla esille nousi myös oppimisen tukemisen tärkeys. Pääsimme jälleen käyttämään tablettia ja sen avulla suunnittelimme tehtävän oppitunnille. Minun ryhmäni teki kasvikansiotehtävän ympäristöopin tunnille. Vierailijana oli Heikki Kontturi Oulun Normaalikoulusta. Hän esitteli Norssin uusittuja tiloja. Pientä jännitystä luennolle lisäsi katosta laskeutuva hämähäkki sekä ovien lukkiutuminen!

             Seuraavalla luennolla meillä oli suora videoyhteys EKO-hankkeen Päivi Luomaan. Keskustelimme etäopetuksesta sekä informaalin ja formaalin oppimisen yhdistämisestä. Muistelimme myös, olivatko omat kokemuksemme oppimisesta yksilöllisiä vai yhteisöllisiä.  Mielestäni on hienoa,  kun esimerkiksi maahanmuuttajille voidaan järjestää oman äidinkielensä opetusta etäopetuksena Internetin välityksellä, ja opettaja voi olla vaikkapa toisella puolen maailmaa. Erään ystäväni lapsi opettelee parhaillaan soittamaan viulua Skypen välityksellä, kun hänen opettajansa on pitkään ulkomailla.

           Viidennellä luennolla vierailijoina olivat Vuokko Kangas Oulun Normaalikoulusta ja Otto Leskinen Metsokankaan koulusta. Vuokko on mukana Norssin Ubigo-hankkeessa ja hän kertoi siitä. Hanke kuulostaa mielenkiintoiselta ja olisi kiva päästä itsekin näkemään Norssin tiloja ja opetusta. Otto Leskinen esitteli Metsokankaan koulua, joka on valittu Microsoftin Partners in Learning ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda kouluille mahdollisuuksia käyttää teknologiaa osana oppimista. Myöskin Metsokankaan koululla on otettu hienosti huomioon ympäristön vaikutus oppimiseen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s