Luentopäiväkirja 2

Viimeisen kymmenen vuoden aikana teknologian tärkeys opettajan työssä on korostunut huimasti. Opettajien tulee osata käyttää erilaisia uusia laitteita ja ohjelmia opetuksen tukena, kuten Essi kirjoittaa blogissaan. Tämän päivän opettajat ovat kuitenkin itse usein eläneet sitä aikaa, jolloin teknologiaa oli käytössä hyvin vähän, eivätkä täten osaa käyttää uusia laitteita ja ohjelmia. Opeopintojaoulussa blogissa todetaan, että lapset ovat diginatiiveja eli he ovat kasvaneet yhdessä teknologian kanssa. Osa oppilaista tuntuu osaavan asiat paremmin kuin opettajansa, kuten Essikin pohtii blogissaan, eikä opettajilla usein riitä kiinnostusta täydennyskoulutuksiin.

Hilkkavayrynen -blogin kirjoittajan mielestä ongelmana teknologian käytössä opetuksessa on juurikin opettajien huono tietotaitotaso. Täyttyykö oppilaiden oikeus opetussuunnitelmassakin määriteltyihin ajanmukaisiin ympäristöihin, mikäli opettajat eivät seuraa aikaansa ja käytä teknologiaa? PUAVO 😉:n kirjoittajan mielestä opettajat saattavat myös pelätä lasten viettävän liikaa aikaa teknologian parissa ja pyrkivät vähentämään tätä aikaa jättämällä teknologian pois opetuksesta. Teknologiahan on kuitenkin tuotettu vain parantaakseen oppimistuloksia ja helpottamaan opettamista, joten mielestäni jokainen lapsi on oikeutettu opetukseen, jossa käytetään ajanmukaista teknologiaa.

Essi, opeopintojaoulussa, ja PUAVO 😉 ottavat kirjoituksissaan huomioon teknologiset kuilut sekä koulujen että valtioiden välillä. Ovatko pienet ja isot koulut eri asemissa toisiinsa nähden? Entä köyhät ja rikkaat valtiot? Vaikuttavatko nämä erot huomattavasti oppimistuloksiin? Teknologian avulla voimme tarjota entistä useampia oppimiskeinoja; Sekä visuaalista, auditiivista että vuorovaikutuksellista (esimerkiksi etäopetus) ym. Myös oppilaiden on tärkeää osata käyttää aikansa teknologiaa. Tulipa oppilas sitten koulusta jossa käytetään paljon teknologiaa, tai koulusta jossa sitä ei juurikaan käytetä, on jokaisella mielestäni yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä elämässä. Yksi teknologia yhteiskunnan suurimpia ongelmia mielestäni on, että teknologiaan luotetaan liikaa. Teknologia ei aina toimi silloin kuin sen pitäisi, eikä siten kuin sen pitäisi. Teknologia ei takaa loistavia oppimistuloksia, vaan oleellista on se, kuinka opettaja välittää tiedot ja taidot teknologian avulla oppilaille. Opettaja toimii ikään kuin kapellimestarina. Opettajienkin tulisi muistaa, ettei koskaan ole myöhäistä oppia uutta, ja löytää itsestään uteliaisuus teknologiaa kohtaan, kuten PUAVO 😉 blogin kirjoittaja oli itsestään löytänyt.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s